Wat houdt haptonomische begeleiding in?

“Hapto” betekent  letterlijk: “ik raak helend aan”.

Haptotonomische begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij de hele mens, de mens in zijn totaliteit, wordt benaderd en niet alleen zijn lichamelijke- en/of psychische klacht.

Bij de haptonomische begeleiding staat aanraken centraal.

Aanraken speelt een belangrijke rol in ons leven en is de meest directe vorm van communicatie.

Aanraking kan veel duidelijk maken over jezelf en de ander, ook wanneer woorden tekort schieten of wanneer alles al gezegd is.

Het zwijgen
Wanneer praten overbodig is geworden,
is zwijgen niet moeilijk.
Heel wat moeilijker is
het ook volledig in gedachten te zwijgen.
Maar met de tijd
komt tijd, komt raad.  (onbekend)

In onze cultuur zijn aanraken en voelen lange tijd min of meer verwaarloosd; ons gevoel en ons gevoelsleven hebben geen prioriteit meer.

In een overwegend rationele en prestatiegerichte, gehaaste maatschappij zijn we maar al te vaak geneigd om te doen wat ons hoofd/ons verstand/ons denken ons aangeeft en gaan we aan ons lichaam/ons gevoel/ons voelen voorbij.

“Wat doet het me nou?”  is een vraag die we ons veel minder stellen dan  “Wat vind ik hiervan?”

Met wilskracht en inzet bereiken we veel, maar we raken er ook door vervreemd van ons gevoel en daarmee van ons lichaam.

Dat kan tot blokkades leiden: emotioneel, maar ook fysiek.

Haptonomische begeleiding laat je “aan den lijve” ervaren waar en op welk moment je blokkeert of jezelf terughoudt.

Eventuele blokkeringen in je gevoel komen los, zodat gevoelens die zijn weggestopt herkend en verwerkt kunnen worden en vervolgens een plaats kunnen krijgen in je leven.

Haptonomische begeleiding brengt je weer in contact met je lichaam en maakt je meer bewust van je gevoel: je leert dat wat je voelt serieus te nemen en durft te vertrouwen op je gevoel.

Terwijl de wind
de laatste gedachten
uit mijn hoofd blaast
stroomt mijn hart vol (onbekend)

Gevolgen van dit bewustwordingsproces kunnen zijn dat je

eerder voelt wanneer je teveel hooi op je vork neemt

eerder je omgeving deelgenoot laat zijn van je gevoelens

beter moeilijke of nare gevoelens kunt accepteren en van positieve gevoelens kunt genieten

Glorie
Het is weer helemaal genieten.Zo
zou het altijd moeten zijn: licht
en vredig dus, alsof alles ineens
voor altijd en nooit weer is. Geen
lengte van dagen, geen gevoel van
weg te moeten en te huilen. Nooit gaat meer iets voorbij.
(Ton van Deel)

een balans leert ervaren tussen verstand en gevoel, tussen wat je moet en wat je kunt

vastgelopen patronen kunt doorbreken

weer grip krijgt op je eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden      

 

Haptonomische begeleiding laat je “aan den lijve” ervaren wat goed voelt en wat niet, heel direct en heel duidelijk.