Wat kan ik verwachten van deze haptonomische begeleiding?

Je kunt bij mij een omgeving verwachten, waarin je je veilig voelt en er zal sprake zijn van helder en respectvol contact.

Pas wanneer je je veilig en vertrouwd voelt, kan er een ont-moeting plaatsvinden.

Ontmoeting
Kijk me aan en zie wie ik ben
Raak me aan en voel wie ik ben
Praat met me en hoor mij in mijn woorden
En ervaar in je hart de trillingen van mijn ziel
(onbekend)

 

Een haptonomische sessie is meestal een combinatie van een gesprek en een oefening op de behandeltafel, waarbij mijn bevestigende aanraking je kan helpen om bij je gevoel te komen.

Tijdens het intake-/kennismakingsgesprek zal ik mijn werkwijze graag nader toelichten, zorgvuldig afgestemd op jouw hulpvraag.

Nadat je in aan aantal sessies concreet en “aan den lijve” hebt ervaren wat haptonomische begeleiding voor je kan betekenen, maken we samen afspraken over de duur en de inhoud van de begeleiding.

Uiteindelijk ben jij degene die bepaalt of jouw doel bereikt is en wanneer de begeleiding kan worden afgerond.

 

 

Mijn uitgangspunt bij de begeleiding zal altijd zijn:

steeds kunnen voelen
nooit moeten weten
altijd mogen zijn
(Betty Visscher)

 

Je bent goed zoals je bent